GALLERY 4
MENNESKER OG MILJØ


 
 

Bilde 4-1
Olje på lerret, 40x40cm
 

Bilde 4-2
Olje på lerret, 80x100cm
 

Bilde 4-3
Olje på lerret, 30x50cm
 

Bilde 4-4
Olje på lerret, 100x80cm
 
Bilde 4-5
Olje på lerret, 30x50cm
 

Bilde 4-6
Olje på lerret, 100x100cm
 

Bilde 4-7
Olje på lerret, 70x40cm
 

Bilde 4-8
Olje på lerret, 20x30cm
 
Bilde 4-9
Olje og collage på lerret, 100x100cm
 

Bilde 4-10
Olje på lerret, 80x100cm
 

Bilde 4-11
Olje på lerret, 60x25cm
 

Bilde 4-12
Olje på lerret, 60x25cm